Rekolekcje w Czernej

Od kilku lat nasza parafia organizuje Dni Skupienia w Czernej, które stają się dla nas szczególną okazją do modlitwy, budowania wspólnoty i formacji intelektualnej, prowadzonej przez księdza proboszcza Marka Spyrę. Zachęcamy do wysłuchania wygłaszanych w czasie tych dni konferencji, które prezentujemy poniżej, od wydarzeń najnowszych do najstarszych. 

 

 

Rekolekcje parafialne

3 – 5 marca 2023

 

Dom Pielgrzyma w Czernej

przy Klasztorze Karmelitów Bosych

Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

 

W tym roku przeżywaliśmy parafialne dni skupienia w Czernej rozważając temat zaczerpnięty z pierwszego zdania 12 rozdziału Księgi Rodzaju, w którym Pan Bóg powołując Abrama mówi do niego: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej”. W oparciu o to zdanie zastanawialiśmy się nad naszym powołaniem i sposobem w jaki Pan Bóg prowadzi człowieka. Słuchaliśmy o Bożych obietnicach, które są odpowiedzią na największe pragnienie człowieka.

 

Zapraszamy do wysłuchania homilii i konferencji o najważniejszej propozycji, jaką Pan Bóg ma dla każdego z nas.

 

 

 

Rekolekcje parafialne

11 – 13 marca 2022

 

Dom Pielgrzyma w Czernej

przy Klasztorze Karmelitów Bosych

Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

 

W czasie Wielkiego Postu w roku 2022, w dniach od 11 do 13 marca, odbyły się parafialne dni skupienia w Czernej. Temat tych rekolekcji to: „Słowo stało się Ciałem, wiara staje się kulturą”.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji z kolejnych dni:

 

 

 

 

Rekolekcje parafialne

6 – 8 marca 2020

 

Dom Pielgrzyma w Czernej

przy Klasztorze Karmelitów Bosych

Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

 

Dni skupienia w roku 2020 w Czernej połączyły ze sobą dwa wydarzenia: rekolekcje dla młodzieży, która przygotowywała się w naszej parafii do sakramentu bierzmowania oraz rekolekcje dla dorosłych parafian. Spotkania dla młodzieży koncentrowały się wokół tematu wiary, bycia uczniem Jezusa, daru czystości jako drogi ku wolności i gwarancji prawdziwej miłości oraz powołania do życia we wspólnocie.

 

Tematem wiodącym spotkań dorosłych była Eucharystia – temat roku duszpasterskiego zaproponowanego na najbliższe dwa lata przez naszych biskupów. Zastanawialiśmy się czym jest Eucharystia. Czy jest ona dla nas „wielką tajemnicą wiary”. Chcieliśmy sobie uświadomić, że moc Eucharystii leży właśnie w tym, że jest tajemnicą, wydarzeniem niezwyczajnym, świętym. I choć tajemnica Eucharystii nas przerasta, nie możemy jej ogarnąć rozumem, to jednocześnie jest wydarzeniem, w którym możemy uczestniczyć i możemy z nim obcować.

 

Obie części spotkań spajała postać Carlo Acutisa, niezwykłego miłośnika Eucharystii, bardzo dojrzałego młodego człowieka, który zmarł na białaczkę w wieku piętnastu lat, a wkrótce zakończy się jego proces beatyfikacyjny.

 

Zachęcamy do wysłuchania homilii i konferencji o tej niezgłębionej i niewyczerpalnej tajemnicy jaką jest Eucharystia.

 

 

 

 

 

Rekolekcje parafialne

8 – 10 marca 2019

 

Dom Pielgrzyma w Czernej

przy Klasztorze Karmelitów Bosych

Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

 

W dniach od 8 do 10 marca 2019 roku przeżywaliśmy parafialne Dni Skupienia w Czernej. Był to czas szczególnej refleksji nad istotą Wielkiego Postu, którą jest nasze nawrócenie. W czasie tych rekolekcji w sposób szczególny towarzyszyły nam trzy osoby: Marko Ivan Rupnik, jezuita, teolog i twórca mozaik, ojciec Joachim Badeni, dominikanin oraz św. Rafał Kalinowski, patron Czerneńskiego Klasztoru.

 

Punktem wyjścia do naszych rozmyślań był fragment Ewangelii św. Jana opisujący spotkanie Pana Jezusa z Nikodemem (J 3, 1-21), a podczas konferencji wygłoszonych przez księdza proboszcza Marka Spyrę, rozważaliśmy tą podstawową prawdę, że źródłem naszego nawrócenia jest wiara i posłuszeństwo.

 

Zachęcamy do wysłuchania konferencji oraz homilii wygłoszonych podczas tych Dni Skupienia, które wzywają nas do prawdziwego nawrócenia. Do odpowiedzi na słowa Pana Jezusa, mówiącego, że trzeba nam się powtórnie narodzić, by móc ujrzeć Boże królestwo. Trzeba się powtórnie narodzić, a więc nawrócić się, zmienić sposób myślenia, by wyjść z niewoli grzechu i zrozumieć, że to nie ja jestem w centrum życia, lecz Bóg. Że naszą drogą jest pogrzebanie starego człowieka, z jego mentalnością brania, zdobywania i zarządzania. Odwrócenie się od mentalności świata, która podpowiada, że wszystko muszę zdobyć sam i jednocześnie wszystko mi się należy. Jako Chrześcijanie jesteśmy wezwani do prawdziwej metanoi, do zupełnie innego sposobu myślenia – do przyjęcia daru, przyjęcia życia i łaski od Tego, który jako jedyny może nas zbawić. A nawrócenie to uświadomienie sobie, że sam Bóg przyjmuje nas do człowieczeństwa swojego Syna, a my, chcąc żyć, jesteśmy zaproszeni, by ten dar przyjąć.