Historia naszej parafii

Kościół drewniany, zabytkowy z 1510 z wolno stojącą drewnianą wieżą z XVII wieku, okolony drewnianym parkanem, został przeniesiony w 1938 z Syryni i ustawiony w najwyższym punkcie Parku Kościuszki. Poświęcenia kościoła dokonał 18 V 1958 ks. Ignacy Jeż, rektor Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, późniejszy biskup koszalińsko-kołobrzeski. Kościół ten stał się ośrodkiem duszpasterskim dla części nowo powstającego osiedla Brynów, przynależącego do parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła. Od 1959 przy kościele funkcje duszpasterskie spełniał osobny rektor. Parafię erygowano 21 II 1981.

 

1998 - Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń po wizytacji pasterskiej nakazał wystąpić proboszczowi parafii do władz miejskich Katowic o prawo budowania nowej świątyni. Ks. Prałat Henryk Bolczyk ogłosił konkurs na projekt wstępny nowej świątyni i zespołu obiektów sakralnych. Wygrał projekt opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Gałkowskiego. Poniższe kalendarium ilustruje ważniejsze daty z przebiegu budowy.

 

 

Linia czasu naszej parafii

Parafia św.Michała zakupuje ziemię pod budowę nowej świątyni przy ulicy Gawronów.

Zatwierdzenie planu realizacyjnego.

Zatwierdzenie geodezyjne zespołu sakralnego.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń poświęcił plac budowy naszego kościoła parafialnego.

Decyzja nr 623/93 - pozwolenie na budowę segmentów M,D,S,R - kanalizacja i budowa rotundy.

Decyzja nr 1389/93 - pozwolenie na budowę dzwonnicy.

Ksiądz Biskup Gerard Biernacki poświęcił dzwony: dzwon Wojciech ufundował znany kompozytor - Wojciech Kilar, dzwon Barbara ufundowała Barbara Kilar, dzwon Andrzej ufundowała rodzina Raj z parafii św. Michała.

Ukończenie dzwonnicy

Rozpoczęcie prac w amfiteatrze.

Ksiądz Biskup Ignacy Jeż z Koszalina poświęcił Kaplicę Chrystusa Sługi w Rotundzie. W ołtarzu tego kościoła zostały złożone relikwie Świętych Męczenników Apolinarnego, Florentyna i Piotra.

Decyzja nr 455/94 - pozwolenie na budowę kościoła i segmentów G i W.

Montaż świetlika na rotundzie

Poświęcenie chorągwi parafialnej.

Ukończenie segmentu M i przeniesienie siedziby parafii św. Michała z ul. Różyckiego 8 na ul. Gawronów 20.

Budowa segmentów G,W,D i S.

Budowa parkingu przy segmentach G,W i D.

Zamontowanie ław fundamentowych kościoła p.w. Matki Bożej Niepokalanej Jutrzenki Wolności.

Montaż pięknych, dużych witraży w segmencie D.

Ukończenie zbrojenia i szalowania fundamentów kościoła.

Zabetonowanie fundamentów nowej świątyni.

Rozpoczęcie prac przy murach nowej świątyni.

Ksiądz Arcybiskup poświęcił Ośrodek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Biuro Pielgrzymkow AVE i pocztę

Rozpoczęcie prac przy chórze kościoła.

Praca przy stalowej konstrukcji dachu kościoła.

Uporządkowanie terenu od strony wschodniej, zakończenie budowy parkingu i drogi do ul. Czajek.

Umieszczenie krzyża na szczycie świątyni: kościół z krzyżem ma 30 metrów wysokości.

Podłączenie prądu ze stacji transformatorowej, krycie dachu kościoła i prace murarskie przy krużgankach wokół świątyni.

Krycie dachu kościoła i prace nad świetlikiem.

Prace przy porządkowaniu placu wokół kościoła.

Szklenie i montaż okien fasadowych oraz drzwi wejściowych i naświetleń.

Wmurowanie kamienia węgielnego do budowanej świątyni.

Rozpoczęcie prac przy poszyciu dachu we wnętrzu kościoła.

Prace w prezbiterium i zakrystii.

Droga krzyżowa i modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego św. Franciszka Blachnickiego przy jego trumnie w czasie przeniesienia grobu z Karlsbebergu w Niemczech do Krościenka.

Rozpoczęcie prac przy parkingu przed kościołem.

Prace w prezbiterium i ustawienie ołtarza w nowym kościele.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa i 50 rocznicy urodzin księdza Władysława Kolorza - pierwsza msza święta w nowym kościele.

Prace przy ścianie ołtarzowej w prezbiterium.

Prace przy posadzkowaniu prezbiterium, zakrystii, przy filarach i pod chórem.

Wykonano ambonę, chrzcielnicę, ławki oraz prace nad otoczeniem wokół kościoła.

Zakończenie prac artystycznych przy głównym krzyżu w prezbiterium, artyści Joanna i Roman Kalarusowie przedstawili na krzyżu 15 tajemnic Różańca Św., a na samym szczycie rzeczywistość nadprzyrodzoną nieba z postacią Św. Michała Archanioła i Okiem Opatrzności Bożej.

Poświęcenie i konsekracja nowej świątyni pw. Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności. Uroczystości przewodniczył ks. Arcybiskup Metropolita Górnośląski Damian Zimoń.

Artyści Joanna i Roman Kalarusowie pracują nad stacjami drogi krzyżowej do nowej świątyni.

Pierwsze Misje Parafialne i poświęcenie Krzyża Misyjnego - Ks.Czesław Bloch Sercanin.

Pielgrzymka Szlakiem Biblijnym - Cypr i Jordania.

Pielgrzymka parafialna na 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II - Rzym, Sardynia, Korsyka, Elba.

Odnowienie Pierwszych Misji Świętych - Ksiądz Czesław Bloch - Sercanin.

Poświęcenie sztandaru Róż Żywego Różańca.

Koncert kolędowy zespołu „Śląsk”.

Zakup szopki krakowskiej na 700 urodziny kościoła Świętego Michała.

Pielgrzymka Szlakiem Bliblijnym - Egipt.

Rekolekcje Wielkopostne - ks. Dr Gustaw Klapuch.

Pielgrzymka na Ukrainę.

Poświęcenie proporca Domowego Kościoła - ks. Teodor Suchoń.

Pielgrzymka Szlakiem Biblijnym - Liban i Syria.

Rekolekcje Wielkopostne - ks. Prałat Stanisław Sierla.

Godzina 21.37 Ojciec Święty Jan Paweł II przechodzi do Domu Ojca.

Emaus Domowego Kościoła z ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem.

Pierwsze prymicje w nowej świątyni ks. Marcin Baran SJ.

Przyłączenie do parafii nowych ulic: od ulicy Drozdów do kościoła.

Pielgrzymka Szlakiem Biblijnym - Etiopia.

Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski.

Piętnastolecie kapłaństwa ks. Wojciecha Ignasiaka.

Pielgrzymka Szlakiem Misyjnym: Chiny-Tybet.

Pożegnanie ks. Wojciecha Ignasiaka po 12 latach pracy w parafii i Ośrodku KWC

Otwarcie I Sali Muzeum Misyjnego im. Ks. Jakuba Gazura zorganizowanego przez Panią Mieczysławę Tomera z zespołem współpracowników świeckich - ks. Dr Andrzej Suchoń.

Zmarła najstarsza parafianka św. Helena Bąbska 1906-2007.

Pielgrzymka śladami papieża Benedykta XVI do Bawarii.

30 lecie posługi w parafii Siostry Ewarysty– Elżbietanki.

Otwarcie II Sali Muzeum Misyjnego im. Ks Jakuba Gazura.

Starożytne kościoły w Africa Vetus - Tunezja i Libia

Pro Christ W Spodku: Zwątpienie - Zdziwienie

Profanacja krzyży i figury Matki Bożej Saletyńskiej

Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych Siostry Gloriosy - Elżbietanki

Pielgrzymka do Armenii - najstarszego państwa chrześijańskiego /301-2008/

Otwarcie 3 sali Muzeum Misyjnego im. Ks. J.Gazura

Misje Serca Bożego - Ks. Maciej Moskwa SCJ

Pielgrzymka do Ziemi Świetej: Jordania - Izrael

Pielgrzymka do Mont Saint Michel z okazji 500-lecia kościoła św. Michała w Parku Kościuszki

Pielgrzymka na Filipiny - największego pąństwa katolickiego w Azji

Relikwie Św. Małgorzaty Marii Alacoque i Renowacja Misji Serca Bożego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

Jubileusz 500-Lecia Kościoła Św. Michała w Parku Kościuszki: Ks. Arcybp D.Zimoń, Gen.O. Konrad Keler SVD

Wizytacja kanoniczna - Ks. Arcybiskup D. Zimoń

Rekolekcje WP i Figura Św. Antoniego - Ks. Prob. Ireneusz Tatura

Galeria