Duszpasterze

KSIĄDZ PROBOSZCZ 

 

ks. prałat dr MAREK SPYRA

Telefon: 32 / 205-40-61
GSM: 48 / 502-150-394
E-mail: marek.spyra@katowicka.pl

 

 

INNI KSIĘŻA

 

ks. mgr WŁADYSŁAW KOLORZ
Duszpasterz pielgrzymów w archidiecezji katowickiej
GSM: 48 / 601-413-344
E-mailW.Kolorz@katowice.opoka.org.pl

 

 

ks. mgr WOJCIECH IGNASIAK
Moderator ośrodka profilaktyczno-szkoleniowego im. ks. F. Blachnickiego
www.osrodek-brynow.pl

 

 

ks. dr RAFAŁ ŚPIEWAK
GSM: 501 022 025
 

 

ks. prałat dr HENRYK BOLCZYK
Wykładowca teologii pastoralnej, wieloletni moderator generalny ruchu Światło-Życie

 

 

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

 

Ks. Józef Skornia - rektor 1959-1965 + 4 VI 1994 w Marklowicach
Ks. Jerzy Strzyż - rektor 1965-1970 + 3 IV 1997 w Katowicach
Ks. Marian Michalik - rektor 1970-1980 + 25 I 1993 w Kołobrzegu
Ks. Henryk Bolczyk - rektor 1980-1981, proboszcz 1981-1992
Ks. Władysław Kolorz - proboszcz 1992-2012

 

 

POPRZEDNI WIKARIUSZE

 

Ks. Kazimierz Fyrla - wikary 1978-1981 i 1982-
Ks. Marek Szkudło - wikary 1981-1987, rezydent 1987-1994
Ks. Henryk Skórski SDB - zastępstwa wakacyjne 1983-1993
Ks. Marek Spyra - wikary 1987-1990
Ks. Krzysztof Gajda - wikary 1990-1991
Ks. Roman Grabowski - wikary 1991-1992
Ks. Henryk Bolczyk - rezydent 1992-
Ks. Henryk Otremba - zastępstwo wakacyjne, 1995
Ks. Marek Jarząbek - zastępstwo wakacyjne, 1996
Ks. Adrian Kowalski - rezydent 1996-
Ks. Adam Pukocz - zastępstwo wakacyjne, 1997
Ks. Andrzej Danielewicz Sac - rezydent 1997-1999
Ks. Marek Gancarczyk - rezydent 1997-
Ks. Grzegorz Polok - rezydent 1998-1999
Ks. Damian Bednarski - zastępstwo wakacyjne 2000
Ks. Prałat Andrzej Morawski - zastępstwo wakacyjne 2001
Ks. Tomasz Dębek - zastępstwo wakacyjne 2001
Ks. Zbigniew Zieliński - zastępstwo wakacyjne 2002
Ks. Adam Palion - zastępstwo wakacyjne 2004
Ks. Bartłomiej Czernik - zastępstwo wakacyjne 2005
Ks. Krzysztof Patas - zastępstwo wakacyjne 2006
Ks. Marcin Piasecki - wikary 2006-2007
Ks. Grzegorz Wita - rezydent 2006 - 2010
Ks. Adam Skutela - wikary 2007-2011
Ks. Marcin Wylężek - zastęstwo wakacyjne 2008
Ks. Piotr Kontny - zastępstwo wakacyjne 2009
Ks. Jan  Henczel - emeryt 2010 - 2012
Ks. Łukasz  Pasuto - neoprezbiter, zastępstwo wakacyjne 2012