Sakrament Chorych

Chorzy są skarbem Kościoła. Cierpienie i krzyż, podjęte w łączności z Ukrzyżowanym Zbawicielem jest czasem łaski niejednokrotnie nawrócenia i zrozumienia wielu istotnych prawd w życiu. Chorzy dają nam okazję wypełniać największe przykazanie Pana: 
Będziesz miłował bliźniego twego... Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, mnieście uczynili..." 
Sakrament Chorych, dawniej nazywany niesłusznie Ostatnim Namaszczeniem, nie jest przeznaczony tylko dla umierających, ale przede wszystkim dla chorych, jako Boża siła i moc w cierpieniu.

 

- Odwiedziny chorych w naszej parafii są w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 
Chorych trzeba uprzednio zgłosić w zakrystii, podając nazwisko i imię chorego oraz dokładny adres.

- W nagłym i poważnym wypadku kapłana należy wzywać o każdej porze

 

- Na przyjście kapłana z posługą duszpasterską należy przygotować stół nakryty białym obrusem, 
na stole krzyż i zapalone świece, święconą wodę, wodę zwykłą w szklance i łyżeczkę. 
Gdy kapłan będzie udzielał skaramentu Namaszczenia Chorych - należy przygotować na talerzyku: nieco soli, kawałek waty i pół kromki chleba.

 

U chorych w domu można odprawiać Mszę świętą. Za tę wielką łaskę i radość im wyświadczoną chorzy są bardzo wdzięczni. 
Miejscowy duszpasterz chętnie spełni to życzenie, o ile takie wyrażą chorzy i ich rodziny.