Sakrament Kapłaństwa

Msza św. w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne odprawiana jest w każdy I czwartek miesiąca. 
16 dnia każdego miesiąca modlimy się w intencji Ojca Świętego.