Seminarium Odnowy Wiary

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania "Seminarium Odnowy Wiary", które jest formą katechezy dla dorosłych.  W czasie seminarium chcemy pogłębiać nasze rozumienie wiary i życia chrześcijańskiego.

 

Katechezy odbywają się w najczęściej ostatni czwartek miesiąca na probostwie o godz. 18:45, po Mszy wieczornej.

 

Linki do nagrań poszczególnych katechez można znaleźć w zakładce: Spotkania

 

 

 

 

Zapraszamy także do zaznajomienia się z wcześniejszymi cyklami formacji prowadzonej w naszej parafii:

 

1. Seminarium Odnowy Wiary - Kerygmat - formacja przeznaczona dla osób dorosłych. Odbywała się w naszej parafii od 6 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku. Formacja ta składała się z 10 cotygodniowych spotkań na określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego - Informacje

 

2. Tożsamość chrześcijańska - formacja oparta o Katechizm Kościoła Katolickiego

W latach 2018 - 2019 prowadziliśmy pogłębioną refleksję nad sednem naszej wiary. Pomocą w naszych rozważaniach był Katechizm Kościoła Katolickiego, a kolejne spotkania opierały się o treści jego poszczególnych rozdziałów. Zachęcamy do zapoznania się lub odświeżenia treści porusznych podczas tej formacji - Informacje