Synod 2021 - 2023

W listopadzie 2021 roku włączyliśmy się w prace Synodu o synodalności, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Nasza parafia delegowała panią Barbarę Reiman jako osobę do reprezentowania naszej wspólnoty na spotkaniach synodalnych na poziomie Diecezji. Jednocześnie wszyscy jesteśmy zaproszeni do zabrania głosu i wzięcia udziału w dyskusji o wartości jaką stanowi dla nas nasz Kościół, a także o jego roli w świecie i w rozwoju kultury w czasach, w których cały świat ogarniają głębokie i szybkie przemiany. Naszą refleksję rozpoczęliśmy od próby odpowiedzi na pytania ankiety synodalnej, a pierwsze podsumowanie naszych stanowisk i opinii miało miejsce w styczniu 2022 roku.

Pragniemy zaznaczyć, że było to dopiero początek naszej drogi synodalnej, a kolejne wezwania do naszej aktywności będą się jeszcze pojawiały, w miarę postępu prac w naszej Diecezji.

 

Chcemy jednocześnie rozbudzić zainteresowanie sprawą Synodu wśród naszych parafian. Najlepszym i najbardziej bezpośrednim źródłem informacji na jego temat są oficjalne strony internetowe:

  • Ogólnopolska - https://synod.org.pl, która  służy prezentacji materiałów synodalnych i działa pod patronatem Rady KEP do spraw Apostolstwa Świeckich, z ramienia jej przewodniczącego, abp. Adriana Galbasa.
  • Katowicka - https://synod.archidiecezjakatowicka.pl, na której znajdziemy wszystkie informacje o przebiegu Synodu w naszej Archidiecezji.

 

Zachętą do zapoznania się tymi materiałami niech będzie fragment wykładu przygotowanego przez księdza dr Romana Chromego, koordynatora Zespołu ds. synodalnego wysłuchania w Archidiecezji katowickiej:

 

"Odkrywanie i poznawanie znaków czasu inspiruje chrześcijan do poszukiwania odpowiedzi, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym na konkretne pytania: Jaki jest mój/nasz stosunek do świata, w tym do przemian, które niosą „niemałe trudności”. Czy nie ulegamy czasem pokusie przyjmowania jedynie postawy defensywnej, poprzestając na krytycznych analizach, izolując się jednocześnie – dla własnego bezpieczeństwa i spokoju – od znaków czasu i współczesnych stanów ludzkiej świadomości? Czy w imię – koniecznej rzecz jasna – apologetyki doktryny chrześcijańskiej nie zatracamy poczucia empatii wobec świata takiego jaki jest, co gorsze wobec człowieka, który żyje coraz częściej pośród własnych ograniczeń?

Co zatem Duch Święty mówi przez obecną, wielowątkową sytuację do Kościoła w świecie, w Polsce? Do czego Kościół wzywa, przed czym go przestrzega, czego od niego (od nas!) dziś chce? Jakie ukierunkowane działania powinniśmy podejmować, aby współcześni odbiorcy Bożego objawienia przyjęli drogę prowadzącą do zbawienia? W jaki sposób myślimy o losach Kościoła XXI wieku? A może przyszłość wspólnoty wiary w Jezusa Chrystusa pozostawiamy już działaniu innych?

 

Aktualne przemiany społeczne i kulturowe oraz realizacja chrześcijańskiej misji w świecie współczesnym w jakimś stopniu zawsze nas przerastają i napawają lękiem. Twórczej odpowiedzi na wyzwania duszpasterskie XXI w. nie może nie towarzyszyć otwartość na Bożą łaskę i dary Ducha Świętego. Odkrywanie bowiem osobistej misji w świecie jest integralną częścią drogi prowadzącej do świętości. Duszpasterstwo nie potrzebuje wyłącznie aktywności, ale przede wszystkim duchowości."

 

Niech te słowa pobudzą nas do większej aktywności, nie tylko w dyskusjach synodalnych, ale przede wszystkim we wzroście naszej duchowej drogi, by aktywnie odpowiedzieć na niezmienne wezwanie Pana Boga i Kościoła, byśmy żyjąc dniem codziennym wzrastali w świętości.

 

We wrześniu 2022 roku zakonczyły się fazy diecezjalne i krajowe Synodu o synodalności. Ich wynikiem są dokumenty podsumowujące przeprowadzone konsultacje. Zapraszamy do zapoznania się z syntezą przygotowaną przez Archidiecezję Katowicką oraz synteza ogólnopolską, przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski.