Seminarium Odnowy Wiary

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania "Seminarium Odnowy Wiary", które jest formą katechezy dla dorosłych.  W czasie seminarium chcemy pogłębiać nasze rozumienie wiary i życia chrześcijańskiego.

 

Harmonogram najbliższych spotkań jest następujący:

 

7 kwietnia 2022 – godz. 18.45

1. Genesis – Opis Stworzenia

Kim jest człowiek?

 

12 maja 2022 – godz. 18.45

2. Genesis – Opis Stworzenia

Człowiek powołany do miłości

 

2 czerwca 2022 – godz. 18.45

3. Genesis – Opis Stworzenia

Grzech i nadzieja

 

 

Katechezy będą odbywać się w kościele parafialnym.

 

Linki do nagrań poszczególnych katechez można znaleźć w zakładce: Spotkania 2022

 

 

 

 

Zapraszamy także do zaznajomienia się z wcześniejszymi cyklami formacji prowadzonej w naszej parafii:

 

1. Seminarium Odnowy Wiary - Kerygmat - formacja przeznaczona dla osób dorosłych. Odbywała się w naszej parafii od 6 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku. Formacja ta składała się z 10 cotygodniowych spotkań na określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego - Informacje

 

2. Tożsamość chrześcijańska - formacja oparta o Katechizm Kościoła Katolickiego

W latach 2018 - 2019 prowadziliśmy pogłębioną refleksję nad sednem naszej wiary. Pomocą w naszych rozważaniach był Katechizm Kościoła Katolickiego, a kolejne spotkania opierały się o treści jego poszczególnych rozdziałów. Zachęcamy do zapoznania się lub odświeżenia treści porusznych podczas tej formacji - Informacje