Tożsamość chrześcijańska

 

"OJCZE... to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,1. 3). Zbawiciel nasz, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). "Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), jak tylko imię JEZUS.

 

Tożsamość chrześcijańska: Kim jestem? W co wierzę?

Formacja oparta o Katechizm Kościoła Katolickiego

 

 

W czerwcu 2018 roku zakończyliśmy pierwszy etap Seminarium Odnowy Wiary, w którym na nowo przypomnieliśmy sobie i uporządkowaliśmy podstawowe prawdy przekazane nam w Ewangelii. Odnowa wiary nie jest jednak aktem jednorazowym. By w niej trwać i czerpać z niej siłę, chcemy kontynuować naszą formację – tym razem w oparciu o pogłębione rozważania treści Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Nasze spotkania odbywać się będą w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18:45 na probostwie. Każde z nich rozpocznie konferencja, którą wygłosi ksiądz proboszcz Marek Spyra, po ktorej będzie czas na dodatkowe pytania i rozważania. Całość spotkania kończyć będzie wspólna modlitwa.

 

Konferencje z kolejnych spotkań można przesłuchać lub pobrać, korzystając z linków poniżej.  

 

 

 

Spotkanie 1

Temat: Co to znaczy „wierzyć” -  poszukiwanie Boga przez człowieka

27 września 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 1: "Wierzę" - "Wierzymy" – Człowiek jest otwarty na Boga - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 2

Temat: Bóg objawia się człowiekowi

25 października 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 2, artykuł 1 i 2: "Wierzę" - "Wierzymy" – Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: Objawienie Boże i przekazywanie Objawienia Bożego - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 3

Temat: Pismo święte

22 listopada 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 2, artykuł 3: "Wierzę" - "Wierzymy" -Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: Pismo święte - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 4

Temat: Człowiek odpowiada Bogu: Wierzę

27 grudnia 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 3, artykuł 1: "Wierzę" - "Wierzymy" -Człowiek odpowiada Bogu: Wierzę - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 5

Temat: Człowiek odpowiada Bogu: Wierzymy

24 stycznia 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 3, artykuł 2: "Wierzę" - "Wierzymy" -Człowiek odpowiada Bogu: Wierzymy - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 6

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: symbole wiary; wierzę w Boga

28 lutego 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuł 1.1: Wierzę w Boga - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 7

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego

28 marca 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuły 1.2 i 1.3: Wierzę w Boga Ojca - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 8

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: Bóg - Stwórca

25 kwietnia 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuł 1.4: Stówrca - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 9

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: wierzę w Boga – Stworzyciela nieba i ziemi

30 maja 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuły 1.4 i 1.5: Niebo i ziemia, człowiek - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 10

Temat: Grzech - upadek człowieka

26 września 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuły 1.6 i 1.7: Człowiek, upadek - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 11

Temat: Nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu i stosunek do homoseksualistów

24 października 2019

 

 

Spotkanie 12

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej – wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego

28 listopada 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 2, artykuł 2 i 3: Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego - www.katechizm.opoka.org.pl