Tożsamość chrześcijańska

 

"OJCZE... to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,1. 3). Zbawiciel nasz, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). "Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), jak tylko imię JEZUS.

 

Tożsamość chrześcijańska: Kim jestem? W co wierzę?

Formacja oparta o Katechizm Kościoła Katolickiego

 

 

W czerwcu 2018 roku zakończyliśmy pierwszy etap Seminarium Odnowy Wiary, w którym na nowo przypomnieliśmy sobie i uporządkowaliśmy podstawowe prawdy przekazane nam w Ewangelii. Odnowa wiary nie jest jednak aktem jednorazowym. By w niej trwać i czerpać z niej siłę, chcemy kontynuować naszą formację – tym razem w oparciu o pogłębione rozważania treści Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Nasze spotkania odbywać się będą w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18:45 na probostwie. Każde z nich rozpocznie konferencja, którą wygłosi ksiądz proboszcz Marek Spyra, zakończona pytaniem stanowiącym punkt wyjścia do rozważania kolejnych zagadnień naszej wiary w małych grupach. Całość spotkania kończyć będzie wspólna modlitwa.

 

Konferencje z kolejnych spotkań można przesłuchać lub pobrać, korzystając z linków poniżej.  

 

 

 

Spotkanie 1

Temat: Co to znaczy „wierzyć” -  poszukiwanie Boga przez człowieka

27 września 2018

 

  • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
  • Treść Katechizmu – dział I, rozdział 1: "Wierzę" - "Wierzymy" – Człowiek jest otwarty na Boga - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 2

Temat: Bóg objawia się człowiekowi

25 października 2018

 

  • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
  • Treść Katechizmu – dział I, rozdział 2, artykuł 1 i 2: "Wierzę" - "Wierzymy" – Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: Objawienie Boże i przekazywanie Objawienia Bożego - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 3

Temat: Pismo święte

22 listopada 2018

 

  • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
  • Treść Katechizmu – dział I, rozdział 2, artykuł 3: "Wierzę" - "Wierzymy" -Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: Pismo święte - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Na kolejne spotkanie zapraszamy 27 grudnia 2018