Seminarium Odnowy Wiary

  

 Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

 

Historia Seminarium Odnowy Wiary jest ściśle związana z Soborem Watykańskim II, kiedy to święty papież Jan XXIII wezwał wszystkich wiernych do modlitwy o nowe zstąpienie Ducha Świętego na Kościół.  To wołanie o odnowienie wspólnoty Kościoła było żywe wśród wielu wierzących, dzięki czemu bardzo szybko, bo już rok po zakończeniu Soboru zaczęły pojawiać się pierwsze ruchy odnowy. Był to między innymi ruch charyzmatyczny Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruch Światło-Życie.

 

Doświadczenie Seminarium Odnowy Wiary znajduje się niejako na pograniczu tych ruchów. Wyrasta jako pewna synteza tego, co jest istotą naszej wiary. Ponieważ historia Seminarium Odnowy Wiary sięga 1965 roku, to przez ten czas około 50 lat, jego idea zdążyła się wykrystalizować dzięki doświadczeniu wielu tysięcy osób uczestniczących w tej formie rekolekcji.

 

Samo Seminarium trwa 10 tygodni. Każdy tydzień poświęcony jest innemu tematowi, a wszystkie razem tworzą drogę do odnowienia naszej wiary i oparcia naszego życia na Słowie Bożym i osobie Jezusa Chrystusa.

 

Na pracę każdego tygodnia składają się następujące elementy:

 • codzienna praca w domu, polegająca na modlitwie i rozważaniu wybranego na konkretny dzień fragmentu Pisma Świętego. Podejmując się uczestnictwa w Seminarium trzeba każdego dnia znaleźć czas, przynajmniej 15-30 minut, aby wejść w taką modlitwę Pismem Świętym.
 • cotygodniowe spotkania podzielone na spotkanie w małych w grupach, w których każdy uczestnik dzieli się swoimi doświadczeniami z rozważanego Słowa w danym tygodniu oraz konferencji, która wprowadza wszystkich uczestników w temat kolejnego tygodnia pracy w domu.

Przejście przez Seminarium ułatwia notatnik, w którym znajdują się informacje o fragmencie Pisma Świętego przeznaczonym do rozważenia w danym dniu, a także krótkie komentarze i pytania pozwalające łatwiej wejść w modlitwę nad poszczególnymi fragmentami Pisma.

 

Seminarium obejmuje tematy:

 

1. Powrócić do źródeł modlitwy

2. Bóg Ojciec kocha ciebie osobiście

3. Jestem grzesznikiem

4. Uzdrowienie wewnętrzne

5. Jezus jest Panem twojego życia

6. Jezus wzywa cię, abyś Mu zawierzył

7. Jezus posyła nam swego Świętego Ducha

8. Otrzymacie Ducha Świętego

9. Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła

10. Tajemnica Kościoła Matki

 

 

 

Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii

 

Poniżej prezentujemy najistotniejsze materiały dla każdego tygodnia Seminarium, któte odbywało się w naszej parafii od 6 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku.

 

Tydzień 1: Powrócić do źródeł modlitwy

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę - plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Mt 4, 1-11

Dzień 2 – Łk 6, 12-16

Dzień 3 – Łk 3, 21-22

Dzień 4 – Łk 9, 28-35

Dzień 5 – J 11, 38-44

Dzień 6 – Łk 22, 39-46

Dzień 7 – Łk 23, 33-34, 44-46

 

Tydzień 2: Bóg Ojciec kocha ciebie osobiście

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – 1 J 4, 7-18

Dzień 2 – Jr 31, 1-14

Dzień 3 – Rz 8, 31-39

Dzień 4 – Iz 49, 8-16

Dzień 5 – Oz 11, 1-9

Dzień 6 – Ga 4, 4-7

Dzień 7 – So 3, 11-20

 

Tydzień 3: Jestem grzesznikiem

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Iz 59, 1-2. 9-13

Dzień 2 – 2 Sm 12, 1-9

Dzień 3 – Rz 7, 18-24

Dzień 4 – Ps 103, 2 nn.

Dzień 5 – Ap 3, 19-21

Dzień 6 – J 21, 15-19

Dzień 7 – Ps 51, 3-14

 

Tydzień 4: Uzdrowienie wewnętrzne

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Mk 5, 25-34

Dzień 2 – Mk 2, 1-12

Dzień 3 – Mt 18, 21-35

Dzień 4 – Łk 7, 36-50

Dzień 5 – Mk 9, 14-29

Dzień 6 – J 11, 17-27

Dzień 7 – Iz 52, 13-53, 12

 

Tydzień 5: Jezus jest Panem twojego życia

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Łk 12, 49-50; Flp 2, 2-5

Dzień 2 – J 4, 31-34

Dzień 3 – Mt 4, 18-22

Dzień 4 – Mt 16, 21-28

Dzień 5 – Łk 10, 38-42

Dzień 6 – Mt 26, 36-46

Dzień 7 – Flp 4,12-13

 

Tydzień 6: Jezus wzywa cię, abyś Mu zawierzył

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – J 20, 27-29

Dzień 2 – Ef 2, 8-10

Dzień 3 – Dz 13, 38-41

Dzień 4 – Ef 3, 14-19

Dzień 5 – Łk 10, 20-22

Dzień 6 – Dz 26, 15-18

Dzień 7 – Mt 6, 31-34

 

Tydzień 7: Jezus posyła nam swego Świętego Ducha

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Mt 3, 13-17; Ga 6, 14

Dzień 2 – Łk 4, 1-4; Ef 1, 7-10

Dzień 3 – Łk 4, 14-22; Dz 2, 1-26

Dzień 4 – J 14, 15-27; Ef 5, 1-2

Dzień 5 – Łk 24, 45-49; Ef 6, 10-18

Dzień 6 – Dz 10, 34-48; 2P 1, 5-8

Dzień 7 – Dz 19, 1-7; Flp 2, 12-16

 

Tydzień 8: Otrzymacie Ducha Świętego

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Rz 8, 22-27

Dzień 2 – Rz 8, 9-17

Dzień 3 – Ga 5, 16-26

Dzień 4 – 1 Kor 12, 4-11

Dzień 5 – 1 Tes 1, 2-10

Dzień 6 – 1 Kor 2, 10-16

Dzień 7 – Rz 5, 1-5

 

Tydzień 9: Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Łk 1,46-49

Dzień 2 – J 19, 25

Dzień 3 – Łk 1, 28-31

Dzień 4 – Łk 1, 35.37-38

Dzień 5 – Łk 2, 4-7

Dzień 6 – J 19, 26-27

Dzień 7 – Ap 21, 1-4

 

Tydzień 10: Tajemnica Kościoła Matki

 

 • Konferencja opublikowana na stronie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (parafia błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach) – plik pdf
 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3 do pobrania

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Ap 12, 1

Dzień 2 – Dz 4, 32-35

Dzień 3 – 1 Kor 12, 12-13. 27-31

Dzień 4 – J 15, 1-11

Dzień 5 – J 15, 12-17

Dzień 6 – Rz 12, 1-12

Dzień 7 – Czas podsumowania