Wydarzenia

 

 Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami w naszej parafii

 

1. Seminarium Odnowy Wiary - systematyczna formacja chrześcijańska przeznaczona dla osób dorosłych, która odbywała się w naszej parafii od 6 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku. Formacja ta składa się z 10 cotygodniowych spotkań na określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego - Informacje