Wydarzenia

 

 Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami w naszej parafii

 

1. Seminarium Odnowy Wiary - systematyczna formacja chrześcijańska przeznaczona dla osób dorosłych. Formacja ta składa się z 10 cotygodniowych spotkań na określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego - Informacje