Triduum Paschalne 2020

List do Parafian u progu Wielkiego Tygodnia 2020 roku

 

Moi Drodzy!

 

                       Jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy takiej sytuacji. Epidemia sprawiła, że fizycznie jesteśmy oddaleni od siebie. Każdy jest zamknięty w swoim domu. Bardzo często człowiek jest osamotniony, bo mógłby w tym czasie przeżyć wiele spotkań. Jednak jest to niemożliwe. Nawet wykorzystując wszystkie środki medialne nie możemy doświadczyć zwyczajności, tego co należy do istoty naszego człowieczeństwa. My, jako kapłani pracujący wśród Was, też przeżywamy to z wielka trudnością, ale także i z nadzieją. Wiemy bowiem, że jest to czas wyjątkowy.

                       Jako chrześcijanie wierzymy, że duchowa łączność jest zawsze możliwa, niezależnie od okoliczności. Żadne przeciwieństwa, żadne siły tego świata, nie mogą zniszczyć tej więzi.

                       Są momenty w naszym życiu gdy ta wspólnota jest bardzo oczekiwana i potrzebna. Do nich należy okres Wielkiego Tygodnia gdy, jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, przygotowujemy się bezpośrednio do świąt paschalnych. Dla każdego z nas jest to najcenniejszy moment w całym roku. Jest to źródło naszej wiary, nadziei i miłości. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest istotą i centrum całego życia chrześcijańskiego. Od momentu chrztu świętego wybraliśmy naszego Zbawiciela i tak jak Apostołowie, nie wiedzieliśmy co się wydarzy na tej drodze, ale wierzymy głęboko, że Chrystus nigdy nie wyprowadzi nas z przestrzeni życia. Tam gdzie jest Chrystus, tam jest życie.

                       U progu tej wielkiej tajemnicy wiary chciałbym przekazać Wam kilka propozycji w jaki sposób możemy jeszcze lepiej przeżyć duchową łączność. Przekazuję te myśli w oparciu o List Pasterski naszego Księdza Biskupa Wiktora, do przeczytania którego zachęcam wszystkich (jest opublikowany na naszej stronie internetowej).

                       Codziennie transmitujemy Mszę świętą z naszego kościoła. Tak będzie i w Wielkim Tygodniu. Zapraszam do zapoznania się z całym planem. Link do transmisji znajdziemy zawsze na stronie internetowej Parafii.    

 

Uczestnictwo wiernych w przekazie medialnym celebrowanej Mszy św.

 

                 W związku z zaistniałą sytuacją zachęca się wiernych do przeżywania Eucharystii za pośrednictwem dostępnych mediów. Transmisja Mszy św. w telewizji, za pośrednictwem radia czy Internetu jest przeznaczona przede wszystkim dla osób chorych i starszych wiekiem, które nie mogą udać się do miejsca jej sprawowania, a w tym szczególnym czasie okresu epidemii dla wszystkich wiernych – na podstawie udzielonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnym zgromadzeniu lokalnej wspólnoty. Niech udzielona dyspensa będzie zachętą do duchowego udziału we Mszy św. – wielkiej tajemnicy wiary, która daje życie i jest centrum świętowania niedzieli. Trzeba pamiętać, że zawsze obowiązuje trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”. Dzięki walorom obrazu i dźwięku oraz narzędziom komunikacji medialnej można nawiązać duchową łączność z akcją liturgiczną i jej przewodniczącym. Należy jednak pamiętać, że jeśli mówi się o uczestnictwie, to tylko i wyłącznie w odniesieniu do Mszy św. transmitowanej bezpośrednio. W takim przypadku każdy wierny nie tyle ogląda, śledzi, co uczestniczy w zgromadzeniu liturgicznym we własnym domu, włączając się w modlitwę Kościoła na sposób duchowy. Zasadniczym warunkiem pełnego uczestnictwa w celebracji Mszy św. jest przyjęcie sakramentów, a szczególnie Komunii św.

 

                      To także wiąże się koniecznie z fizyczną obecnością wiernego w zgromadzeniu liturgicznym. Również i w tym zakresie wytworzyła się w Kościele praktyka duchowego przyjmowania Komunii św., która – choć nie zastąpi Komunii św. sakramentalnej – jest jednak zalecaną praktyką, mającą swoje teologiczne uzasadnienie w życiu chrześcijanina (Ecclesia de Eucharistia, 34). Transmisja medialna może zatem skutecznie pomóc w duchowym łączeniu się ze wspólnotą Kościoła, zwłaszcza gdy ta zgromadzona jest na celebracji liturgicznej, a także ułatwić duchowe korzystanie z Komunii św.

 

                     Oczywiście media stawiają wszystkich odbiorców w sytuacji widza lub słuchacza. Należy jednak uczynić wszystko, aby uczestniczyć pobożnie w zjednoczeniu duchowym. Można zatem zachowywać się tak, jak to znamy z uczestnictwa we Mszy św. w kościele: odpowiadać na wezwania kapłana, wykonywać przypisane gesty, zachowywać odpowiednie postawy itd. Można oczywiście uczestniczyć podczas transmisji na siedząco. Jeśli ktoś pragnie jednak zachować postawy zgodne z uczestnikami liturgii, także może to uczynić. I choć realnie klęka się „przed telewizorem”, to w sensie duchowym klęka się wobec sprawowanego w innym miejscu misterium. Od zewnętrznych gestów ważniejsze jest jednak wewnętrzne nastawienie. Szczytem takiego uczestnictwa za pośrednictwem mediów jest Komunia duchowa, która jest dostępna wszystkim będącym w stanie łaski uświęcającej. Istotnym elementem owocnego skorzystania z transmisji jest wzbudzenie intencji, duchowe nastawienie, pragnienie Komunii poprzedzone wzbudzeniem doskonałego żalu za grzechy z miłości do Boga, z mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Niech zatem w obecnie trudnym czasie dla Kościoła transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe stanowią cenną pomoc, by w ten sposób korzystać z obfitych owoców niedzielnej i świątecznej Mszy św.  

 

na Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek wspominamy i przeżywamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przeczytajcie w swoich rodzinach fragment Ewangelii opisujący ustanowienie Eucharystii (np. Łk 22,7–23) Zachęcam Was do uczestniczenia w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzięki zaplanowanym transmisjom. Pamiętajcie o możliwości Komunii duchowej.

Zapraszam każdego z Was do podjęcia w tym dniu uczynków miłosierdzia, które są dziełami miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (KKK 2447). Postarajmy się o drobne „dzieło miłości” wobec osób najbliższych.

Spróbujcie znaleźć kilka minut ciszy, aby podziękować za eucharystyczną obecność Pana Jezusa. W tym dniu proszę was o modlitwę za kapłanów oraz w intencji nowych powołań do służby Bożej w Kościele. Proszę o szczególną modlitwę wspierającą odpowiedzialną i teraz bardzo trudną posługę kapelanów szpitalnych. Pamiętajcie o waszych duszpasterzach i o alumnach Seminarium, pochodzących z waszych parafialnych wspólnot. Jeśli macie do dyspozycji ich numer telefonu czy adres mailowy, to może warto przesłać im krótki sygnał- znak wsparcia i modlitwy.

 (ks. Abp Wiktor Skworc)

 

  • Transmisja Mszy Wieczerzy Pańskiej będzie transmitowana o godz. 18.oo. Zapraszamy.

 

na Wielki Piątek

Wielki Piątek niech będzie dniem ciszy. To dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ofiarujmy to wyrzeczenie w intencji ustania pandemii. Warto w tym dniu znaleźć czas, aby przed krzyżem przeprowadzić rachunek sumienia, tym bardziej, że nie będziemy mogli skorzystać z tradycyjnej spowiedzi. Jeśli to możliwe, odprawcie wspólnie Drogę Krzyżową. Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników, mówiąc o co prosi Pana. Możecie także wspólnie odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego, kończąc każde wezwanie słowami: „Przebite Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”. Modlitwa ta stanie się dobrą okazją do adoracji krzyża w waszych domach. Ustawcie więc krzyż na odpowiednio przygotowanym stole, zapalcie przy nim świecę. Niech każdy z domowników odda cześć temu krzyżowi, a stół niech stanie się znakiem Waszej wzajemnej miłości i pokoju. Pojednajcie się z waszymi bliskimi, z każdym.

Zachęcam również do przeżycia wielkopiątkowej liturgii za pośrednictwem transmisji, w tym do modlitewnej jedności z papieżem Franciszkiem, podczas prowadzonego przez niego nabożeństwa Drogi Krzyżowej na Watykanie.

(ks. Abp Wiktor Skworc)

 

  • Transmisja Drogi Krzyżowej z naszego kościoła odbędzie się o godz. 15.oo. Zapraszamy do udziału.
  • Transmisja Liturgii Męki Pańskiej o godz. 18.oo.

 

na Wielką Sobotę

Przypominam, że w tym dniu w naszych parafialnych kościołach nie będzie błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Proponuję, aby w tym roku wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach. Niech rodzice uczynią znak krzyża na czołach dzieci i odwrotnie, niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie. Przypomnijcie sobie przyjęty chrzest, przez który zostaliśmy włączeni w śmierć Chrystusa i w Jego Zmartwychwstanie. Może warto z dziećmi przejrzeć fotografie z chrztu św. Liturgia chrzcielna jest bowiem bardzo ważnym elementem liturgii Wigilii Paschalnej. Proszę Was też o wspólne, rodzinne odmówienie w tym dniu, najlepiej przy zapalonej świecy – paschale, wyznania wiary, tej modlitwy, którą odmawiamy podczas niedzielnej Eucharystii (Credo). Wypowiadając słowa „i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”, zatrzymajcie się na chwilę ciszy, przyklęknijcie, rozważając tę prawdę, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego życia.

Zachęcam także do skorzystania z telewizyjnych, radiowych lub internetowych transmisji liturgii Wigilii Paschalnej, aby możliwie jak najgłębiej przeżyć Misterium Paschalne. Pamiętajcie o możliwości Komunii duchowej, poprzedzając ją zawsze wzbudzeniem doskonałego żalu. Odśpiewajcie wspólnie w rodzinie radosne paschalne „Alleluja”.

(ks. Abp Wiktor Skworc)

 

 

Możliwe jest wystawienie krzyża do adoracji „ocznej” – np. w bliskości ołtarza, by zaistniał jedynie kontakt wzrokowy. Należy przygotować krzyż w taki sposób, aby wierni go nie całowali i nie dotykali.

 

  • Adoracja oczna w naszym kościele od 9.3o – 17.oo
  • Transmisja Wigilii Paschalnej z naszego kościoła odbędzie się o godz. 20.oo. Zapraszamy do udziału.

 

Komunia św. poza liturgią w czasie Triduum Paschalnego

W kontekście pojawiających się pytań odnośnie do możliwości udzielania Komunii Świętej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę poza liturgią, osobom żyjącym we wspólnotach (np. zgromadzenia zakonne, seminaria), bądź wiernym świeckim, którzy z powodów ograniczeń liczby osób nie mogą uczestniczyć w celebracji, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię św. poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.

 

na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Zachęcam Was do wspólnej modlitwy przed bardziej uroczystym niż zwykle śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Zachęcam do pobłogosławienia pokarmów, przygotowanych na stole do spożycia. Jeśli to możliwe, modlitwę błogosławieństwa niech poprowadzi ojciec jako głowa rodziny. Możecie skorzystać z obrzędu, udostępnionego już na internetowej stronie archidiecezji lub parafii. W modlitwie przy wielkanocnym stole o pamiętajcie wszystkich, którzy w tych trudnych okolicznościach niosą pomoc, narażając swoje własne życie. Pamiętajcie o ofiarach panującej pandemii, powierzajcie ich miłosierdziu Pana, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem.

Zachęcam Was do rodzinnego uczestniczenia w Mszy św. wielkanocnej za pośrednictwem mediów. W południe przyjmijmy w miarę możliwości papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi („Miastu i Światu”). W tym dniu przekażcie Waszym bliskim życzenia wielkanocne telefonicznie lub mailowo. Wedle możliwości przesyłajmy sobie pozdrowienia świąteczne – nieraz w bardzo pomysłowych formach – za pośrednictwem innych komunikatorów. Publikujmy je w mediach społecznościowych. Niech całą wirtualną rzeczywistość wypełni ta radosna wieść: „Jezus żyje! Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”. Pozdrawiajmy się paschalnym pozdrowieniem: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

(ks. Abp Wiktor Skworc)

 

  • Msza święta koncelebrowana w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zostanie odprawiona w naszym kościele i będzie transmitowana o godz. 10.oo.

 

My, kapłani, jesteśmy z Wami w łączności duchowej i chcemy być duchowo obecni w Waszych domach. Czekamy z utęsknieniem na ten moment gdy znowu spotkamy się w naszym kościele na Eucharystii. Tymczasem modlimy się z Wami i za Was, za Wasze rodziny. Codziennie w gronie kapłańskim modlimy się w tych intencjach na Różańcu. Dzielimy się z Wami Nadzieją, która pochodzi od Chrystusa Zmartwychwstałego, a która jest większa od jakiejkolwiek przeszkody w doczesnym życiu.

 

Chrystus Zmartwychwstał – Zmartwychwstał prawdziwie!

 

ks. Marek Spyra

Wasz Proboszcz